DO DUCHA ŚWIĘTEGO - Parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity

Parafia św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity
w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Różne > Modlitwy > Litanie
LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

[do prywatnego odmawiania]

Kyrie; elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty mądrości,
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej;
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw, - przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, - wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej;
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez przyjście Swoje w językach ognistych,
My grzeszni Ciebie prosimy, - wysłuchaj nas,
Abyś Kościół swój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

P. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.
W. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich,
P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

MÓDLMY SIĘ
Przybądź Duchu Święty, racz napełnić serca swoich wiernych i ogień miłości swojej w nich zapalić,
który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, aby łaska Twa najświętsza oświeciła nasze serca
i od wszelkiego zła nas chroniła. Amen.
Wróć do spisu treści